Diane Georgievski

Hair Stylist

Diane Georgievski

iris, irismagazine, iris magazine, Rose Smith, Rose Smith model, Amanda Austin, Amanda Austin Photographer, Emily Yee, fashion editorial, Australian model, fashion, art, culture
Fashion \

The Proposition

Model \ Rose Smith, discovers where the wild roses grow in The Proposition.
Hair Stylist \ Diane Georgievski

Makeup Artist \ Charlie Kielty
Sound \ Jay Dea Lopez

view